0
0,00 лв.
Mini Cart
  • Празна количка

    No products in the cart.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, съгласно които търговецът Свети Никола 2013 ООД предоставя услуги на Потребителите/клиентите си посредством електронния магазин panacea.bg.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Свети Никола 2013 ООД е дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Ал. Стамболийски 108 и ЕИК 202603020.

2.2. Свети Никола 2013 ООД администрира електронния магазин panacea.bg, намиращ се на домейн www.panacea.bg. Свети Никола 2013 ООД щe бъде наричано за краткост по-долу panacea.bg.

2.3. Можете да се свържете с panacea.bg на посочения по-горе адрес, на телефон +359 887788174  или на имейл адрес panaceaherbal@gmail.com

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия обвързват всички Потребители /клиенти на електронния магазин panacea.bg.

3.2. Използването на  електронния магазин panacea.bg означава, че Потребителят/клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за ползване, изцяло се е съгласил със същите и се задължава да ги спазва.

3.3. Общите условия за ползване могат да бъдат променени едностранно от panacea.bg по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. panacea.bg ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване.

3.4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.

3.5. Електронният магазин panacea.bg може да съдържа линкове към други сайтове/страници.  panacea.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове/страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

4.1. Дружеството Свети Никола 2013 ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни.

4.2. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от panacea.bg за следните цели – регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчани услуги, фактуриране, връзка с потребителя/клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му.

4.3. Предоставяйки свои данни на panacea.bg потребителят/клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва panacea.bg или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на panacea.bg, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство и др.

4.4. С предоставянето на свои лични данни на panacea.bg Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни на panacea.bg, регистрирано в регистъра на Комисията за защита на личните данни под идент. № 430964 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите условия за ползване.

4.5. panacea.bg гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия за ползване. panacea.bg защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия за ползване, panacea.bg  може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни нормативни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни относно свободното движение на такива данни.

4.6. Желанието си да бъдат изтрити личните му данни, Потребителят/клиентът може да изрази по всяко време, като се свърже с panacea.bg по какъвто и да е начин, включително по имейл, по телефон, по пощата и др.

5. ПОРЪЧКА

5.1. Потребителят/клиентът заявява желанието си да поръча и закупи стока през електронния магазин panacea.bg като направи поръчка по електронен път или по телефона. Същата се регистрира съответно от самия него или от служител на panacea.bg от негово име.

5.2. Поръчките по електронен път се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.

5.3. Генерирането на поръчка по електронен път през електронния магазин panacea.bg се осъществява чрез бутона „Добави в количката“ на страницата на всеки продукт и на страница със списъка от продукти. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската количка на Потребителя/клиента, след което същият има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. Всяка добавена в количката за покупки стока може да бъде купена, ако е налична. При завършване на поръчката, Потребителят/клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят/клиентът може да завърши поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане и доставка. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

5.4. panacea.bg ще изпрати уведомление до Потребителя/клиента за регистриране на направената от него поръчка в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление panacea.bg прави по електронен път (имейл).

5.5. Затова panacea.bg има правото да не достави част или всички стоки от направената поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи panacea.bg уведомява за това Потребителя/клиента чрез имейл или с телефонно обаждане.

5.6. Договорът за продажба от разстояние между panacea.bg и Потребителя/клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя/клиента на електронната му поща и/или чрез SMS на уведомление, че стоката е готова за изпращане. В случай, че Потребителят/клиентът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то уведомлението ще се счита за получено само с изпращането му от panacea.bg, дори ако не е било получено.

5.7. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите/клиентите се обработват от операторите на panacea.bg в рамките на официалните работни дни за страната, с работно време от 10:00 до 17:00 часа. Поръчките, заявени след 17:00 часа се обработват на следващия работен ден.

6. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

6.1. Цените на стоките, обявени в електронния магазин panacea.bg, са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

6.2. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от избраните от Потребителя/клиента продукти и дестинация на пратката.

6.3. panacea.bg има правото да променя обявените в електронния магазин цени, без предварително да уведомява Потребителите/клиентите си за това. При допуснатa техническa грешкa при публикуване на цените panacea.bg има правото да откаже направената поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя/клиента. При това положение единствената отговорност на panacea.bg е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката Потребителят/клиентът плаща дължимата сума на куриера.

8. ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. panacea.bg се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки еднолично или чрез куриерската фирма „Еконт Експрес“ ООД на адрес, посочен от потребителя/клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя/клиента.

8.2. panacea.bg се задължава да осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващи документи при тяхно наличие.

8.3. panacea.bg извършва доставка на стоки само на територията на Република България. Цената на доставка на стоките се калкулира след попълване на формата за поръчка от страна на Потребителя/клиента в зависимост от неговите условия за доставка и посочен адрес.

9. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

9.1. Изпълнението на направента поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните възможни причини:

– Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай panacea.bg ще установи контакт с потребителя/клиента в най-кратки срокове;

– Предоставените от Потребителя/клиента данни са непълни и/или грешни.

9.2. При възникване на проблеми с доставката по вина на panacea.bg всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на panacea.bg. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/клиента.

9.3. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

10.1. Всеки Потребител/клиент (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

10.2. Потребителят/клиентът е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на panacea.bg. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). Също така същата следва да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура.

10.3. Транспортните разходи по връщане на стоката от Потребителя/клиента към panacea.bg са за сметка на Потребителя/клиента.

10.4. panacea.bg се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който Потребителят/клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Потребителят/клиентът е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

11. СТОКИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1. Потребителят/клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

– при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя/клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

12. РЕКЛАМАЦИИ ПРИ УВРЕДЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ПРАТКА

12.1. Задължение на Потребителя/клиента като получател е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

12.2. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на panacea.bg за завеждане на рекламацията. panacea.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на panacea.bg на посочените контакти за кореспонденция.

13.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.3. panacea.bg има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/клиентът с действията си накърнява доброто име на panacea.bg, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

13.4. Всеки Потребител/клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до panacea.bg на посочения електронен адрес.

Дата на актуализация на Общите условия за ползване: 16.04.2018 г.